Newly Elected Members:

1. Dr. Ntxoov Laaj Hawj (Secretary)

2. Kx. Txawj Teeb Vaj (DEXCOM Pastor)

3. Xf. Txoos Foom Yaj (DEXCOM Pastor)

4. Kx. Paaj Nquab Hawj (HD Men President)

If YOU NEED EMAILS FOR DEXCOM, PLEASE CONTACT HMONG DISTRICT @ 303-252-1793