Alliance Women Ministries of the Hmong District Alliance Women Ministries of the Hmong District

AWM Prayer Team

140x140
N. Kx. Tswv Hlau Yaaj

Email: youakyang@gmail.com

140x140
N. Xh. Txawj Pov Vaj

Email: chaovang7@gmail.com

140x140
N. Kx. Num Huas Muas

Email: juliemoua@gmail.com

140x140
N. Kx. Vam Muas Lauj

Email: payiahlo@gmail.com

140x140
N. Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj
140x140
Huas Xyooj

Email: anayang048@yahoo.com

140x140
N. Txooj Vaj Muas

Email: awmemberatlarge@hmongdistrict.org

140x140
N. Nkias Pov Tsab

Email: amymcha@yahoo.com

140x140
N. Kx. Num Yig Hawj

Email: yeeheu@gmail.com