HOME        
This Directory is made available for the benefit of Hmong C&MA Churches.  If you need more detail, a downloadable version is available.  Contact webmaster@hmongdistrict.org for password. (Download)
                                       CHURCH DIRECTORY 2011

 

ALASKA

Anchorage              73-02-011                                                   
                            Anchorage Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 212173 
                            Anchorage, AK 99501
                            Chairman: Kl. Tsaav Ntaaj Vaaj
                            Pastor: Kx. Tsaav Ntaaj Vaaj

Anchorage              73-02-100
                            Grace Alliance Fellowship of Anchorage
                            P.O. Box 141103
                            Anchorage, AK 99514
                            web: http://gracealliance.us/
                            Chairman: Kl. Vaam Tsaab Hawj
                            Pastor: Kx. Zoov Rwg Lauj


ARKANSAS

Gravette                73-05-205
                            First Hmong Community Alliance Church
                            P.O. Box 669
                            Gentry, AK 72734
                            Chairman: Kl. Nom Vaaj Yaaj
                            Pastor: Xf. Tswv Foom Yaaj

Lamar                    73-05-210
                            Trinity Alliance Church of the C&MA
                            P.O. Box 132
                            New Blaine, AR 72851
                            Chairman: Kl. Xwm Yeem Haam
                            Pastor: Kx. Ntxoov Huas Yaj (A)

Springdale              Church Plant
                            NWA Hmong Alliance Church
                            1174 W. Henri De Tonti Blvd
                            Springdale, AK 72762
                            Chairman: Kl. Sawm Koob Vaj


CALIFORNIA

Banning                 73-06-150
                            Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 138
                            Banning, CA 92220
                            email:cmabanning@yahoo.com
                            Chairman: Kl. Ntxoov Vaj Lis
                            Pastor: Xf. Num Xaab Vaaj (B)

Chico                     73-06-200
                            Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 5140
                            Chico, CA 95927
                            Pastor:

Cresent City           73-06-006
                            Cresent City Hmong Alliance Church
                            137 W. Coolidge Ave.
                            Crescent City, CA 95531
                            Church Planter: Kl. Paj Yias Xyooj

Fresno                   73-06-300
                            Hmong Alliance Church of Fresno
                            8234 E. Belmont Ave.
                            Fresno, CA 93737
                            (559) 252-5823
                            web: http://hacfresno.org/
                            Chairman: Kl. Nyaj Lwm Xyooj
                            Pastor: Kx. Nom Tub Vaj
                            Assistant Pastor: Kx. Zoov Ntxhees Xyooj

Fresno                   73-06-310
                            Hmong American Harvest Church
Mail                       P.O. Box 3184
                            Clovis, CA 93613
Worship                 8234 E. Belmont Ave.
                            Fresno, CA 93737
                            Pastor: Xf. Paaj Quab Hawj

Fresno                   73-06-250
                            Hmong Community Alliance Church
                            3563 E. Madison Ave.
                            Fresno, CA 93702
                            (559) 498-3966
                            web:
                            Chairman: Kl. Vaam Meej Lis
                            Pastor: Xh. Npuag Xwm Lis

Fresno                   73-06-325
                            Family Alliance Church
                            P.O. Box 8216
                            Fresno, CA 93747
                            Chairman: Kl. Nyaj Vaaj
                            Pastor: Xf. Nchaiv Txoov Hawj


Hanford                  73-06-372
                            Central Valley Hmong Alliance Church
                            3200 E. Walnut Ave.
                            Visalia, CA 93291
                            Chairman: Kl. Vam Neeb Yaj
                            Pastor: Kx. Ntxhoo Maas Hawj
                            Youth Pastor: Xf. Nu-es Vaaj

Lompoc                  73-06-390
                            Central Pacific Coast Hmong Alliance Church
                            420 East Fir Ave.
                            Lompoc, CA 93436
                            805-736-0300
                            web: http://cpchmongalliance.org/
                            Chairman: Kl. Ntxoov Khwb Xyooj
                            Pastor: Dr. Txawj Riam Xyooj

Marysville               73-06-430
                            New Life Alliance Church
                            1584 Hammonton Smartville Rd.
                            Marysville, CA 95901
                            Pastor: Xf. Ntsum Txoov Yaaj

Merced                   73-06-637
                            Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 701
                            Merced, CA 95341
                            (209) 384-7167
                            Pastor: Kx. Txwj Ntxawg Vaaj

Modesto                73-06-668
                            Hmong Alliance Church of Modesto
                            P.O. Box 580107
                            Modesto, CA 95358
                            Chairman: Dr. Vaam Txoov Yaaj
                            Pastor: Kx. Txawj Teeb Vaj

Moreno Valley         73-06-873
                            Hmong Alliance Fellowship
                            P.O. Box 8522
                            Moreno Valley, CA 92552
                            Chairman: Kl. Soob Yeej Vaaj

Oroville                  73-06-675
                            Oroville Hmong Alliance Church
                            395 Oakvale Ave
                            Oroville, CA 95966
                            (530) 532-1979
                            Pastor: Xf. Calvin Xyooj (Txawj Cai)

Sacramento            73-06-780
                            Hmong Family Community Alliance Church
                            P.O. Box 38606
                            Sacramento, CA 95838
                            Chairman: Kl. Xaiv Looj Xyooj
                            Pastor: Kx. Vaam Neeb Yaj
                            Lay Pastor: Xf. Moos Yaaj

Sacramento            73-06-700
                            Sacramento Hmong Alliance Church
                            9131 Locust St.
                            Elk Grove, CA 95624
                            (916) 685-6921
                            (916) 686-1382 fax
                            web: http://www.shach.org/
                            Chairman: Kl. Fwj Kwm
                            Senior Pastor: Kx. Num Tuam Vaaj
                            Assistant Pastor: Xh. Joshua Moua
                            Assistant Pastor: Xh. Timothy Chueheu Her
                            Lay Pastor: Xf. Paaj Cai Hawj

San Diego              73-06-850
                            San Diego Hmong Church of the C&MA
                            4434 Dawson Ave.
                            San Diego, CA 92115
                            (619) 582-7122
                            web: http://www.sdhmongchurch.com/
                            Chairman: Kl. Nkias Pov Tsab
                            Pastor: Kx. Txawj Tuam Haam

Santa Ana              73-06-855
                            First Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 25987
                            Santa Ana, CA 92799
                            Chairman: Kl. Tswv Yag Muas
                            Pastor: Kx. Tsaav Xyooj Hawj

Stockton                73-06-860
                            Cornerstone Community Alliance Church
                            P.O. Box 690846
                            Stockton, CA 95269
                            Chairman: Kl. Paj Ceeb Lis
                            Pastor: Kx. Txaj Tuam Yaaj

Stockton                73-06-865
                            Hmong C&MA Church of Stockton
                            4040 E. Clark Dr.
                            Stockton, CA 95215
                            (209) 937-9874
                            Chairman: Kl. Nyaj Koob Thoj
                            Pastor: Kx. Num Yig Khaab

Yuba City               73-06-525
                            Yuba Sutter Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 1379
                            627 B Street
                            Yuba City, CA 95991
                            (530) 751-1291
                            Chairman: Kl. Vaam Muas Yaaj
                            Pastor: Kx. Qhua Maaj Thoj


COLORADO

Westminster           73-08-350
                            Denver Hmong Alliance Church
                            8135 N. Knox Court
                            Westminster, CO 80030
                            (303) 427-5510
                            web: http://denverhmongalliance.org/
                            Pastor: Kx. Nom Xyooj Hawj
                            Youth Pastor: Xf. David Yaaj

Westminster           73-08-100
                            First United Hmong Alliance Church
                            7300 Zuni St.
                            Westminster, CO 80030
                            web: www.fuhac.org
                            Chairman: Kl. Foom Thoj
                            Pastor: Xf. Tsaav Txhaj Hawj


CONNECTICUT

Middletown             73-09-388
                            Grace Alliance Fellowship
                            211 E. Barber St.
                            Windsor, CT 06095
                            Chairman: Kl. Vaaj Tuam Xyooj


FLORIDA

Clermont                73-12-160
                            Central Florida Alliance Church
                            P.O. Box 1353
                            Minneola, FL 34755
                            Chairman: Kl. Txhiaj Fwm Muas

Clearwater             73-12-150
                            Clearwater Hmong Alliance Church
                            2813 30th Ave.
                            St. Petersburg, FL 33713
                            (727) 528-9289
                            web: http://cwhac.org/
                            Chairman: Kl. Txawj Tuam Haam
                            Pastor: Kx. Xulus Xyooj

Lakeland                Church Plant
                            Lakeland Hmong Alliance Church
                            1919 Edgewood Drive East
                            Lakeland, FL 33803
                            Chairman: Kl. Nom Phaj Vaj


GEORGIA

Auburn                   73-13-200
                            Hmong New Hope Alliance Church
                            1622 Union Grove Church Rd.
                            Auburn, GA 30011
                            (770) 962-9097
                            web: http://www.hmongnewhope.org/
                            Pastor: Kx. Vaam Tub Hawj
                            Associate Pastor: Xf. Tsaav Stuvy Yaaj

Winder                   73-13-800
                            Hmong Christian Alliance Church
                            494 Atlanta Hwy N.W.
                            Winder, GA 30680
                            Chairman: Kl. Txawj Tsheej Xyooj


ILLINOIS

Aurora                   73-17-825
                            First Hmong Alliance Church of C&MA
                            361 Marion Ave.
                            Aurora, IL 60505
                            (630) 966-9552
                            (630) 966-9553 fax
                            Chairman: Kl. Nkaaj Xauv Muas
                            Pastor: Kx. Nom Vaaj Koo


INDIANA

Carmel                   73-18-100
                            Hmong Hope Church of C&MA
                            2500 E. 98th St.
                            Indianapolis, IN 46280
                            Chairman: Kl. Xyeem Vaj


IOWA

Des Moines            73-19-400
                            Hmong Alliance Church
                            4320 N.E. 3rd St.
                            Des Moines, IA 50313
                            (515) 243-8223
                            Chairman: Kl. Tshaaj Tuam Vaaj
                            Pastor: Xh. Nchaiv Kos Muas


KANSAS

Kansas City            73-20-600
                            First Hmong Alliance Church
                            700 Washington Blvd.
                            Kansas City, KS 66101
                            (913) 281-3640
                            web: www.firsthmongcma.org
                            Chairman: Kl. Zoov Choj Hawj
                            Pastor: Xf. Nom Qhua Yaaj

Kansas City            73-20-605
                            Kansas City Hmong Alliance Church
                            1720 N. 46th St.
                            Kansas City, KS 66102
                            Chairman: Kl. Ntshab Suav Yaaj
                            Pastor: Kx. Tsaav Teev Hawj


MASSACHUSETTS

Fitchburg                73-25-800
                            Hmong Christian Fellowship of C&MA
                            766 South St.
                            Fitchburg, MA 01420
                            (978) 342-1678
                            Chairman: Kl. Txawj Tsaab Hawj
                            Pastor: Xf. Xeev Looj Thoj


MICHIGAN

Bay City                 73-26-150
                            Tri-City Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 1834
                            Bay City, MI 48706
                            Chairman: Kl. Tooj Ntxawg Kwm

Lansing                  73-26-600
                            Lansing Hmong Alliance Church
                            525 Samantha St.
                            Lansing, MI 48910
                            Chairman: Kl. Tswv Xeev Hawj
                            Pastor: Kx. Txawj Xyum Tsab

Pontiac                  73-26-700
                            Pontiac Hmong Alliance Church
                            220 North Cass Lake Rd.
                            Waterford, MN 48328
                            (586) 354-0583
                            Chairman: Kl. Txhaj Suav Tsaab
                            Pastor: Xf. Tswv Ntxawg Kwm

Warren                  73-26-300
                            Detroit Hmong Alliance Church
                            11488 Jackson Ave.
                            Warren, MI 48089
                            (586) 756-1916
                            Chairman: Kl. Tswv Choj Hawj
                            Pastor: Kx. Tswv Kuam Thoj

Warren                  73-26-695
                            Warren Hmong Alliance Church
                            30301 Gloede Drive
                            Warren, MI 48093
                            (586) 772-2211
                            web: http://www.whachurch.org/
                            Chairman: Kl. Xeev Ntxawg Kwm
                            Pastor: Dr. Txawj Teeb Thoj
                            Youth Pastor: Xh. Daniel Hawj
                            Assistant Pastor: Xh. Jonathan Pheej Yaaj


MINNESOTA

Brooklyn Center      73-27-600
                            Hmong Community Alliance Church
                            6240 Aldrich Ave. N.
                            Brooklyn Center, MN 55430
                            (763) 585-9038
                            Chairman: Kl. Num Txoov Yaaj
                            Pastor: Kx. Num Yig Hawj

Brooklyn Park          73-27-200
                            Light of the World Alliance Church
                            7733 West River Road
                            Brooklyn Park, MN 55444
                            Pastor: Xh. Ntxoov Kos Muas
                            Assistant Pastor: Kx. Txooj Zeb Muas

Brooklyn Park          73-27-650
                            New Life In Christ Worship Center
                            9000 101st Ave. North
                            Brooklyn Park, MN 55445
                            Pastor: Kx. Tseeb Meej Muas

Coon Rapids           73-27-525
                            Hmong Alliance Church
                            11505 Ilex St. NW
                            Coon Rapids, MN 55448
                            (763) 516-5468
                            Chairman: Kl. Nyaj Yag Vaaj
                            Youth Pastor: Xh. Foom Yaj
                            DMD Pastor: Xh. Vam Txos Thoj

Maplewood             73-27-850
                            Hmong American Alliance Church
                            2515 Mapewood Dr. N.
                            Maplewood, MN 55109
                            (651) 770-8099
                            (651) 765-2454 fax
                            web: www.haaccma.com
                            Pastor: Dr. Txawj Teev Vaj
                            Children Pastor: Xf. Txooj Tub Hawj
                            Music/Youth: Jacob Yang

Maplewood             73-27-840
                            St. Paul Hmong Alliance Church
                            1770 McMenemy St.
                            Maplewood, MN 55117
                            (651) 774-7955
                            (651) 774-1861 fax
                            web: http://sphac.org/
                            Senior Pastor: Xh. Ntxoov Lis Yaj
                            Assistant Pastor: Kx. Paaj Ntxawg Xyooj
                            Youth Pastor: Xf. Koob Meej Yaaj

Maplewood             73-27-860
                            Twin Cities Hmong Alliance Church
                            1234 East County Rd. B.
                            Maplewood, MN 55109
                            (651) 765-0404
                            web:
                            Chairman: Kl. Oom Hawj
                            Senior Pastor: Xh. Hum Tuam Vaj
                            Assistant Pastor: Tsav Moos Muas
                            Youth Pastor: Xh. Mc Young Yaj

St. Paul                 73-27-870
                            Koinonia Alliance Church
                            2011 Nortonia Ave.
                            St. Paul, MN 55109
                            Pastor: Kx. Lug Kub Vaaj

St. Paul                 73-27-682
                            Calvary Alliance Church
                            1458 Clarence St.
                            St. Paul, MN 55106
Worship                 520 N. Howard St.
                            St. Paul, MN 55119
                            Chairman: Kl. Num Yag Muas
                            Pastor: Kx. Txawj Khwv Kwm

St. Paul                  73-27-700
                            Gospel Alliance Church
                            1428 Marion St.
                            St. Paul, MN 55117
                            Pastor: Kx. Tswv Ntaaj Koo

South St. Paul        73-27-681
                            Living Water Church
                            14100 Valley View Rd.
                            Eden Prairie, MN 55344
                            Chairman: Kl. Kub Vaaj

Tracy                     73-27-875
                            Tracy Hmong Alliance Church

                            272 Hollett St.
                            Tracy, MN 56175
                            (507) 401-2059
                            Chairman: Kl. Zeb Yaj
                            Pastor: Xf. Ntxoov Xyooj Hawj

Winona                  73-27-880
                            New Life Christian Alliance Church
                            730 52nd Ave.
                            Winona, MN 55987
                            Chairman: Kl. Txooj Sawm Vaaj

Woodbury               73-27-890
                            Our City-Our Neighborhood Church
                            P.O. Box 25174
                            Woodbury, MN 55125
                            (651) 731-5300
                            Church Planter: Xh. Ntxoov Yees Lis
                            Church Planter: Xf. Npla Txoov Koo


MISSOURI

Springfield              73-29-705
                            New Life Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 474
                            Brookline, MO 65619
                            Chairman: Kl. Vaam Kaub Hawj

Stella                    73-29-700
                            4-State Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 226
                            Stella, MO 64867
                            Chairman: Kl. Txooj Thoob Yaj


NEBRASKA

Omaha                   73-31-525
                            Hmong Alliance Fellowship
                            5012 Emmet St.
                            Omaha, NE 68104
                            email: cvang@cox.net
                            Chairman: Kl. Nyiaj Tswb Vaj


NORTH CAROLINA

Charlotte                73-37-050
                            Charlotte Hmong Alliance Church
                            1750 Thriftwood Dr.
                            Charlotte, NC 28208
                            (704) 394-0520
                            Chairman: Kl. Zoov Npiv Vaj
                            Pastor: Xh. Tswv Xyooj Yaj

Hickory                  73-37-100
                            First Hmong Alliance Church
                            349 33rd St. S.W.
                            Hickory, NC 28602
                            (828) 327-8500
                            (828) 327-0063 fax
                            Web:http://www.fhachickory.org/
                            Chairman: Kl. Vaam Pov Yaaj
                            Pastor: Dr. Tsaav Nyaj Kwm
                            Youth Pastor: Xh. Miles Yaj (Meej)                         

Hilderbran              73-37-015
                            True Life Church
                            P.O. Box 877
                            Hilderbran, NC 28637
                            Chairman: Kl. Nom Pheej Xyooj
                            Pastor: Dr. Nyiaj Vaj Vaj
                            Youth Pastor: Xh. Lauj Xyooj

Statesville              73-37-300
                            Hmong Alliance Fellowship
                            2214 Bristor Rd.
                            Statesville, NC 28677               
                            Chairman: Kl. Tsavyeej Lis
                            Pastor: Kx. Txawj Kum Muas
                            (704) 464-7702


OHIO

Akron                    73-39-125
                            Akron Hmong Alliance Church
                            2315 Massillon Rd.
                            Akron, OH 44312
                            Chairman: Kl. Nom Kos Vwj


OKLAHOMA

Jay                        Church Plant
                            Serenity Missionary Alliance Church
                            P.O. Box 1033
                            Jay, OK 74346
                            Chairman: Kl. Ntsuab Pov Thoj

Owasso                  73-40-650
                            Owasso Hmong Alliance Church
                            10 S. Birch St.
                            Owasso, OK 74055
                            Chairman: Kl. Nyaj Xwm Yaaj
                            Pastor: Kx. Ntshab Vaaj Thoj

Tulsa                     73-40-600
                            Tulsa Hmong Alliance Church
                            13350 E. 21st St.
                            Tulsa, OK 74134
                            (918) 637-3698
                            Pastor: Xh. Ntxoov Huas Yaj (B)


OREGON

Aloha                    73-41-200
                            Gospel Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 17173
                            Portland, OR 97217
                            email: gospelhac@verizon.net
                            Pastor: Xf. Tswv Puam Yaaj

Portland                 73-41-300
                            Portland Hmong Alliance Church
                            5641 NE 60th Ave.
                            Portland, OR 97218
                            (503) 282-2692
                            Chairman: Kl. Tswv Hlau Yaaj

Salem                    73-41-425
                            Salem Community Hmong Alliance Church
                            9224 Shaw Square Rd. SE
                            Aumsville, OR 97325
                            Chairman: Kl. Tsav Leej Xyooj


PENNSYLVANIA

Leola                    73-42-700
                            Hmong Alliance Church
                            9 S. Hershey Ave.
                            Leola, PA 17540
                            (717) 656-0565
                            (717) 718-6140 fax
                            Chairman: Kl. Txooj Vaj Muas
                            Pastor: Xh. Tswv Daus Yaj
                            Youth Pastor: Xf. Joseph Kwm


RHODE ISLAND

Providence              73-44-600
                            Providence Hmong Church of the C&MA
                            46 Dexter St.
                            Providence, RI 02909
                            (401) 861-9215
                            Chairman: Kl. Nyaj Vwg Xyooj


SOUTH CAROLINA

Columbia               Church Plant
                            Hmong Alliance Church
                            219 Serpentine Rd.
                            Irmo, SC 29063
                            Church Planter: Kx. Txhiaj Vuab Lauj

Spartanburg            73-45-450
                            Calvary Hmong Alliance Church
                            203 Boundary Drive
                            Spartanburg, SC 29303
                            web: http://www.chac-sc.org
                            Chairman: Kl. Siv Yig Muas
                            Pastor: Xf. Daniel Muas


TEXAS

Arlington                73-48-200
                            DFW Hmong Alliance Church
                            6007 Pleasant Ridge Rd.
                            Arlington, TX 76016
                            Chairman: Kl. Neej Yias Vaj


UTAH

Ogden                   73-49-600
                            Hmong Alliance Fellowship of Ogden
                            P.O. Box 727
                            Roy, UT 84067
                            Chairman: Kl. Zaam Mus Thoj
                            Lay Pastor: Xf. Xaiv Kuam ThojWASHINGTON

Seattle                  73-53-800
                            Hmong Seattle Alliance Church
                            P.O. Box 69052
                            Seattle, WA 98168
                            Chairman: Kl. Tswv Nplooj Koo
                            Pastor: Xh. Albert Vang

Seattle                  73-53-825
                            Northwest Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 88528
                            Seattle, WA 98138
                            Chairman: Kl. Tooj Tsu Vaaj
                            Pastor: Kx. Ntsuab Ntxhees Yaj

Spokane                73-53-850
                            Hmong Alliance Church
                            425 E. Olympic Ave.
                            Spokane, WA 99207
                            Lay Pastor: Xh. Ntxoov Vaj Muas


WISCONSIN

Appleton                73-55-100
                            Living Stone Alliance Church
                            3131 N. Meade St.
                            Appleton, WI 54911
                            (920) 832-1310
                            (920) 832-8028 fax
                            Chairman: Kl. Suav Tswb Thoj
                            Pastor: Xf. Vaam Txus Xyooj

Eau Claire              73-55-200
                            Eau Claire Hmong Alliance Church
                            1814 Bellinger St.
                            Eau Claire, WI 54703
                            (715) 831-7991
                            web:www.echalliance.org
                            Chairman: Kl. Npliaj Pov Muas
                            Pastor: Kx. Ntxoov Laaj Hawj

Green Bay              73-55-250
                            Green Bay Hmong Alliance Church
                            1253 Mather St.
                            Green Bay, WI 54303
                            (920) 494-5477
                            Chairman/Youth Pastor: Xf. Zaam Lis Thoj
                            Pastor: Kx. Vaam Txus Yaaj

La Crosse               73-55-270
                            Hmong Faith Alliance Church
                            2127 Pine St.
                            La Crosse, WI 54601
                            (608) 784-8711
                            Pastor: Kx. Txawj Fwm Yaaj
                            Youth Pastor: Xf. Abishua Muas

Madison                 73-55-300
                            Victory Hmong Alliance Church of the C&MA
                            602 Acewood Blvd
                            Madison, WI 53714
                            (608) 224-1646
                            web: http://www.victoryhmong.org/
                            Chairman: Kl. Txawj Xab Yaj
                            Pastor: Kx. Laj Neeb Xyooj

Manitowoc              73-55-350
                            The Cornerstone Alliance Church
                            2500 Washington St.
                            Two Rivers, WI 54241
                            (920) 553-3307
                            Chairman:
                            Pastor:

Menomomie            73-55-375
                            Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 73
                            Menomomie, WI 54751
                            (715) 233-1090
                            Chairman: Kl. Txawj Fwm Yaaj
                            Pastor: Kx. Num Huas Muas

Milwaukee              73-55-400
                            Grace Hmong Alliance Church
                            2604 W. Orchard St.
                            Milwaukee, WI 53204
                            (414) 643-5272
                            (414) 643-8088 fax
                            web: http://ghalliance.org/
                            Pastor: Kx. Vaam Choj Lis
                            Care Pastor: Kx. Nkaaj Lev Vaaj
                            Youth Pastor: Xf. David Vaaj

Milwaukee              73-55-450
                            Faith in Christ Hmong Alliance Church
                            P.O. Box 250777
                            Milwaukee, WI 53225
                            Pastor: Xf. Exa-ws Vaaj

Milwaukee              73-55-050
                            Mission Alliance Church
                            P.O. Box 18502
                            Milwaukee, WI 53218
                            Pastor: Kx. Vaam Xwm Yaaj

Milwaukee              73-55-500
                            New Life Hmong Alliance Church
                            2330 W. Scott St.
                            Milwaukee, WI 53204
                            (414) 672-2092
                            web: http://hmongnewlife.net/
                            Pastor:

Oshkosh                73-55-725
                            Hmong United Alliance Church
                            1100 E. Murdock Ave.
                            Oshkosh, WI 54901
                            Chairman: Kl. Ntxawg Yaaj
                            Pastor: Xh. Soob Vwj Lauj

Sheboygan             73-55-750
                            Community Alliance Church
                            2916 S. 11th St.
                            Sheboygan, WI 53081
                            (920) 458-2444
                            email: hcacs@juno.com
                            Pastor: Xf. Num Xaab Vaaj (A)
                            Youth Pastor: Kx. Nkaaj Ceeb Hawj

Sheboygan             73-55-755
                            Holy Covenant Alliance Church

                            5022 Green Valley Lane
                            Sheboygan, WI 53083
                            Chairman: Kl. Xaiv Suav Lis

Stevens Point         73-55-800
                            Hmong Alliance Church
                            301 Dearborn Ave.
                            Stevens Point, WI 54481
                            Chairman: Kl. Ntsuab Npis Xyooj
                            Pastor: Kx. Soob Txais Hawj

Wausau                 73-55-825
                            First Hmong Missionary Alliance Church
                            5500 Stettin Drive
                            Wausau, WI 54401
                            (715) 842-9218
                            Chairman: Kl. Vaam Nruag Hawj
                            Senior Pastor: Kx. Ntshab Ntxawg Xoom
                            Assistant Pastor: Kx. Ntxoov Vaaj Thoj                                        Hmong District -Living the Call Together