District Staff

HCI.jpg

Rev. Wang Chao Lee

(Kx. Vaam Choj Lis)

HCI Director

SDS.jpg

May Yang

(N. Txooj Xyoob Hawjj)

Secretary to DS

CM-1.jpg

Rev. Dr. Shahlahng Herr

(Kx. Ntxoov Laaj Hawj)

Church Ministry Director

MS.jpg

Rev. Xeng Yang

(Kx. Swm Xeeb Yaaj)

Missions Director

NG.jpg

Rev. Toua Thao

(Kx. Xeev Tuam Thoj)

Nextgen Director

FO.jpg

May Her

(Maiv Hawj)

Finance Officer

DS.jpg

Rev. Dr. Lantzia Thao

(Kx. Tswv Txos Thoj)

District Superintendent

MM.jpg

Kao Chang

(Zam Nkaub Tsab)

Multimedia

AS.jpg

Yang Vang

(Kl. Ntxoov Yaaj Vaaj)

Administrative Assistant

Kx. Tswv Tub Vwj.jpg

Rev. Tou D. Vue

(Kx. Tswv Tub Vwj)

Hmong Study Bible Translation

OTS1.jpg

Djoua Xiong

(Kl. Xeev Nruag Xyooj)

OTS President