LO&CC Committe Members

Heu, Nou Yee web-1.png

Rev. Yee Heu

(Kx. Num Yig Hawj)

Committee Chair

MS.jpg

Rev. Xeng Yang

(Kx. Swm Xeeb Yaaj)

Secretary

Romance Ger 1.jpg

Rev. Dr. Singer Song

(Kx. Xeev Ntxawg Xoom)

Member

Her, Xiong web-1.png

Rev. Nao Xiong Her

(Kx. Nov Xyooj Hawj)

Member

Xiong, Chou (Kx Vaam Txus Xyooj) web-1.p

Rev. Wa Chou Xiong

(Kx. Vaam Txus Xyooj)

Member

Her, Jerry Chong Web-1.png

Rev. Jerry Her

(Kx. Nchaiv Txoov Her)

Member