top of page
Support Team Header.png
N. Txhiaj Foom Thoj.JPG

N. Txhiaj Foom Thoj

Trustee Chair (Tus Thawj ntawm cov Peevtxheej)

N. Emmanuel Vang.jpeg

N. Emmanuel Vaaj

Trustee Secretary (Tus Teevntawv ntawm cov Peevtxheej)

Paj Thoj.JPG

Paj Thoj

Trustee (Peevtxheej) 

Email: 

N. Kx. Soob Vwj Lauj.jpg

N. Kx. Soob Vwj Lauj

Auditor (Tshuaj Nyiaj)

bottom of page