top of page
Support Team Header.png
N.-Xaiv-Qhua-Thomas-Yaaj.jpg

N. Xaiv Qhua Yaaj

Trustee Chair (Tus Thawj ntawm cov Peevtxheej)

N.-Lance-Xyooj.jpg

N. Lance Xyooj

Trustee Secretary (Tus Teevntawv ntawm cov Peevtxheej)

N.-Ntxawg-Vaaj.jpg

N. Ntxawg Vaaj

Trustee (Peevtxheej) 

N. Kx. Soob Vwj Lauj.jpg

N. Kx. Soob Vwj Lauj

Auditor (Tshuaj Nyiaj)

bottom of page