top of page
Sky

Prayer Request

Pray for local churches

 • Pray for church members to love and care for one another

 • Pray for church members to forgive each other

 • Pray for church members to be united

 • Pray for church members to grow in their faith and walk with Jesus Christ

 • Pray for church members to read God's word and be obedient

Pray for Missionaries

 • Pray for Kx. Ntshab Ntxawg Xoom & N. Xibfwb in Asia

 • Pray for Kx. Tswj Hwm Hawj & N. Xibfwb in Asia

 • Pray for Lig Hawj in Asia

 • Pray for Kx. Nkaj Ceeb Hawj & N. Xibfwb. N. Xibfwb muaj mob pab thov Vajtswv rau nws

 • Pray for Xh. Vam Tub Lis Thoj & family in Thailand

 • Pray for Xh. Jackson Tsab thiab family 

 • Pray for Paul Hawj in Thailand

 • Pray for Vab Yaj

 • Pray for Chong Chang - Tos mus rau Taiwan

 • Sheng Cha - Envision Cleveland, OH

 • Kx. Ceev Xwm Hawj -Mission conference tour

Pray for our church leaders

 • Pray for church leaders and elders to support and work side by side with pastors

 • Pray for church leaders and elders to love and care for the flock

 • Prayer for church leaders and elders to have unity

 • Pray for church leaders and elders to discernment and wisdom lead the church with pastors

Pray for Pastors

 • Pray for pastors to have God's discernment and wisdom to lead the church

 • Pray for pastors to be led by the Holy Spirit in their preaching

 • Pray for pastors to love and care for the flock God entrusted to them

 • Pray for pastors' families; wife and children

Pray for God's love

 • Pray for God's love for your family

 • Pray for God's love for your church

 • Pray for God's love for the Hmong  District

 • Pray that the love from God will overflow endlessly to others.

Thank God

 • Thank and praise God for who He is

 • Thank God for His provision and love for your family

 • Thank God for His Son Jesus Christ

 • Thank Jesus Christ for dying on the cross for our sins

 • Thank Jesus Christ for His healing power that healings our illnesses

bottom of page