HCI header.png

Course Description and Registration

bib-102

 old testament 

survey

Instructor: Mrs. Nou Xang Vang (Nkx. Num Xaab Vaaj)

bib-103

REGISTER

new testament   survey

Instructor: Rev. Dr. Stephen Xiong (Kx. Txawj Riam Xiong)

bib-201

REGISTER

 wisdom  

Literature

Instructor: Mr. Yaosoua Moua (Yausuas Muas)

bib-202

 biblical 

theology

Instructor: Rev. Nao Xiong Her (Kx. Nom Xyooj Hawj)

bib-203

REGISTER

 pastoral 

epistles

Instructor: TBA

bib-207

hermeneutic

Instructor: Mr. Yaosoua Moua (Yausuas Muas)

GOV-101

REGISTER

Alliance 

distinctives

Instructor: Rev. Dr. Nhalong Yang (Kx. Nyaj Looj Yaaj)

his-201

REGISTER

church

history

Instructor: Rev. Pang Koua Her (Kx. Paaj Nquab Hawj)

min-101

pastoral

ministry

Instructor: Rev. Wang Chou Xiong (Kx. Vaam Txus Xyooj)

min-102

REGISTER

Foundation/spiritual

formation

Instructor: TBA

min-103

Pastoral 

Counseling

Instructor: Rev. Cher T. Moua (Kx. Txhaj Cawv Muas)

min-201

REGISTER

church Leadership

Ministries

Instructor: Rev. Wang Chao Lee (Kx. Vaam Choj Lis)

min-202

REGISTER

church

health

Instructor: Rev. Dr. Lantzia Thao (Kx. Tswv Txos Thoj)

mis-203

REGISTER

intro To

WOrld mission

Instructor: Rev. Xeng Yang (Kx. Swm Xeeb Yaaj)

pre-101

REGISTER

intro

to preaching

Instructor: TBA

pre-201

expository

preaching

Instructor: Rev. Dr. Shahlahng Herr (Kx. Ntxoov Laaj Hawj)

the-301

REGISTER

 systematic 

theology

Instructor: Rev. Jerry Her (Kx. Nchaiv Txoov Her)

the-303

romans

Instructor: Rev. Dr. Singer Song (Kx. Xeev Ntxawg Xoom)